Süt Pençesi (200CC) - KOC 3000

200CC PENÇE

Sağım pençesi, 4 tane meme başlığı ve bunların birleştiği pençe kısmından oluşmaktadır. Dört memeden gelen süt birleşir ve süt hattında ya da süt ölçere aktarılır. Diğer taraftan pulsatörden kontrollü olarak vakumuda meme başlıklarına ileten hassas bir mekanizmadır.